Авторський курс від тетяни мойсеєнко
КУРС
ПО ЗАРПЛАТІ
Потужний online-курс від експерта та практикуючого бухгалтера
Всього за 7 уроків Ви навчитесь вести зарплатний облік без помилок
▶ Ви зможете одразу застосувати знання на практиці завдяки додатковим матеріалам, серед яких відеокурс по нарахуванню зарплати в 1С

Авторський курс від тетяни мойсеєнко
КУРС ПО ЗАРПЛАТІ
Потужний online-курс від експерта та практикуючого бухгалтера
Всього за 7 уроків ви навчитесь вести зарплатний облік без помилок
▶ Ви зможете одразу застосувати знання на практиці завдяки додатковим матеріалам, серед яких відеокурс по нарахуванню зарплати в 1С


Переваги цього ONLINE-курсу

УНІКАЛЬНІСТЬ
КУРСУ


Ви отримаєте авторську програму, сформовану протягом багатьох років
1
ДОДАТКОВІ
БОНУСИ


Серед яких відеокурс
зарплати в 1С 8.3 УТП (редакція 1.2) та ще багато практичних матеріалів
2
ЦЕ НЕ ПРОСТО КУРС,
ЦЕ - ПРОФЕСІЯ


Після проходження курсу Ви станете Бухгалтером, який вміє правильно нараховувати зарплату
3
ВАШІ ЗНАННЯ ПІДТВЕРДЖЕНІ


По завершенні курсу Ви отримаєте іменний
Сертифікат, який підтверджує Ваші навики
4

Автор Курсу по Зарплаті

Тетяна Мойсеєнко

• Податковий консультант
Відомий практикуючий лектор
• Експерт з трудового права та оплати праці


Досягнення:

• Щоденне професійне консультування ТОП-10 компаній України
• Досвід лекторської роботи понад 15000 годин, в тому числі в online-семінарах, вебінарах, уроках для бухгалтерів і кадровиків


Програма курсу

Модуль №1
«Про складові зарплати, аванс і виплати звільненим»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

| Дата: 28 жовтня
| Тривалість уроку: 15:00-17:00

Програма уроку:

1. Первинні документи для нарахування заробітної плати. Правила заповнення Табеля обліку робочого часу.
2. Структура заробітної плати: основна, додаткова. Фонд оплати праці і його складова. Бухгалтерські проведення нарахування заробітної плати.
3. Аванс заробітної плати:
✓ строки виплати, випадки дотримання 16 днів між виплатами та відповідальність за порушення, документальне оформлення строків;
✓ розрахунок суми авансу: до нарахування, для виплати, податки. Приклади розрахунків. Практичні поради;
✓ чи може бути авансова виплата зарплати у фіксованому розмірі?
4. Зарплата за 0,5 ставки: як правильно нараховувати, поширені бухгалтерські помилки:
✓ випадки застосування, різновиди і варіанти «неповних ставок» - документальне оформлення;
✓ правильне і помилкове нарахування заробітної плати для працівників з «неповними ставками». Приклади розрахунків.
5. Розрахунки із звільненим (або померлим) працівником:
✓ строки розрахунку з працівником при звільнені та відповідальність за затримку виплат;
✓ нарахування і оподаткування середнього заробітку за дні затримки виплати «кінцевого розрахунку» звільненим працівникам;
✓ нарахування і оподаткування компенсації за затримку виплати «кінцевого розрахунку» (постанова КМУ № 159);
✓ виплати після звільнення: не допустимо! Але є виключення… Які виплати можна виплачувати після звільнення працівника?
✓ виплати померлого працівника родичам: заробітна плата і компенсація відпускних. Як документально оформити виплати родичам? Додаткові виплати родичам: допомога на поховання (різновиди, оподаткування, звітність).
Модуль №2
«Індексація, доплати. Помилки в зарплаті»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

| Дата: 4 листопада
| Тривалість уроку: 15:00-17:00

Програма уроку:
1. Індексація заробітної плати (постанова КМУ № 1078):
✓ порядок нарахування, визначення базового місяця;
✓ коли виникає індексація? Розрахунок індексів індексації;
✓ правильне підвищення посадових окладів для уникнення в подальшому нарахування індексації;
✓ фіксована сума індексації: як розраховується.
2. Нарахування зарплати за роботу в надурочний час, у вихідні і святкові, неробочі дні. Приклади розрахунків.
3. Фонд додаткової заробітної плати: премії, винагороди, доплати:
✓ їх відмінності і документальне оформлення;
✓ розрахунок різних видів доплат;
✓ бухгалтерський облік нарахувань.
4. Сумісництво і суміщення: відмінності, нарахування і звітність:
✓ види сумісництва і суміщення, їх документальне оформлення, трудові гарантії;
✓ нарахування зарплати суміснику (внутрішнє і зовнішнє) та за суміщення.
5. Помилкові нарахування заробітної плати: випадки, документальне оформлення і способи виправлення.
Модуль №3
«ЄСВ-нарахування і звітність»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

| Дата: 11 листопада
| Тривалість уроку: 15:00-17:00

Програма уроку:
1. ЄСВ-ставки, нарахування:
✓ ставки, максимальне обмеження для нарахування ЄСВ, строки сплати;
✓ доплата ЄСВ до мінімальної зарплати і випадки їх виникнення;
✓ особливості нарахування і сплати ЄСВ для перехідних виплат (відпускні, лікарняні, декретні).
2. Перелік видів доходів, на які нараховується і не нараховується ЄСВ (постанова КМУ № 1170).
3. Особливості нарахування ЄСВ на окремі види доходів (винагороди за договорами ЦПХ, лікарняні після звільнення).
4. Звітність з ЄСВ на прикладах заповнення, практичні кейси, поради щодо заповнення:
✓ таблиця 1 – заповнення реквізитів «шапки», рядки основної таблиці;
✓ таблиця 5 – випадки заповнення і подання (початкова, додаткова, скасовуюча). Пояснення щодо заповнення усіх колонок таблиці. Переведення працівників з посади на посаду на прикладах. Відпустки по догляду за дитиною та вагітності і пологам;
✓ таблиця 6 – пояснення щодо заповнення усіх колонок. Приклади заповнення у різних випадках нарахувань (зарплата, відпускні і компенсація відпускних, лікарняні, декретні, винагороди за договорами ЦПХ, доплата ЄСВ до мінімальної зарплати).
5. Помилилися у звіті з ЄСВ: способи виправлення і строки. Приклади виправлень у різних таблицях звіту.
Модуль №4
«ПДФО і військовий збір: нарахування і звітність»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

| Дата: 18 листопада
| Тривалість уроку: 15:00-17:00

Програма уроку:
1. ПДФО-ставки, податкові соціальні пільги. Випадки надання і приклади розрахунку податку. Військовий збір: ставки і розрахунок.
2. Оподатковувані і неоподатковувані види доходів:
✓ їх види, перелік;
✓ обмеження у неоподатковуваних розмірах;
✓ оподаткування перевищення неоподатковуваних сум.
3. Допомоги працівникам і не працівникам, їх (не-)оподаткування:
✓ матеріальні допомоги для всіх, для окремих випадків: готівкові виплати;
✓ цільова допомога на лікування: тільки безготівковим перерахуванням;
✓ допомога на лікування та медичне обслуговування працівникам та членам їх сімей: готівкові компенсації вартості лікування. Необмежений розмір, вимоги до пакету документів;
✓ допомога на поховання: джерела виплати, неоподатковувані розміри, грошові та не грошові способи надання допомоги.
4. Додаткові блага: їх види, порядок обчислення ПДФО і військового збору. Застосування коефіцієнту за п. 164.5 Податкового кодексу України. Бухгалтерській облік нарахування «не грошових» доходів на прикладі «добровільного медичного страхування».
5. Заповнення звітності по формі 1ДФ: періодичність подання, ознаки доходів для ПДФО в таблиці 1.
Заповнення таблиці 2 по військовому збору. Приклади заповнення.
Модуль №5
«Лікарняні і декретні»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

| Дата: 25 листопада
| Тривалість уроку: 15:00-17:00

Програма уроку:
1. Листок непрацездатності: умови подання, правильність заповнення реквізитів. Реєстр листків непрацездатності. Документальне оформлення Протоколу комісії з соціального страхування.
2. Розрахунок суми допомоги з тимчасової втрати працездатності і допомоги по вагітності та пологам:
✓ визначаємо розрахунковий період в різних випадках, в тому числі новоприйняті, з декретної відпустки, з невеликим відпрацьованим періодом;
✓ визначаємо кількість календарних днів в розрахунковому періоді та види поважних причин, які виключаються з розрахункового періоду;
✓ визначаємо сукупний дохід для розрахунку середньої зарплати: різні види доходів, які оподатковувались ЄСВ. Розрахунок середньої зарплати відповідно даним звіту з ЄСВ;
✓ середні і денні порівняння, середні і мінімальні порівняння;
✓ страховий стаж для лікарняних: рахуємо періодами. Якими документами треба керуватися у різних періодах для визначення стажу?
✓ приклади розрахунків. Бухгалтерські проведення нарахування допомоги.
3. Заповнення і подання Заявки на фінансування страхових виплат до Фонду соціального страхування. Строки і умови подання.
4. Зарахування коштів від Фонду соціального страхування на «цільовий» розрахунковий рахунок підприємства. Строки виплати лікарняних і декретних. Подання до Фонду соціального страхування Повідомлення про виплати застрахованим особам.
5. Розрахунок і сплата ПДФО, військового збору і ЄСВ, в тому числі у випадку затримки коштів від Фонду соціального страхування більше одного місяця.
Модуль №6
«Про відпускні, відрядження, службу в армії»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

| Дата: 2 грудня
| Тривалість уроку: 15:00-17:00


Програма уроку:
1. Визначення видів виплат по різним правилам обчислення середньої зарплати, види розрахункового періоду для розрахунку середньої зарплати різних виплат:
✓ відпускні і компенсація відпустки – з розрахунковим періодом 12 календарних місяців і менше;
✓ відрядження, служба в армії тощо – з розрахункового періоду 2 місяці і за фактично відпрацьований час;
✓ розрахунковий період в різних випадках (новоприйняті, з декретної відпустки, з невеликим відпрацьованим періодом).
2. Визначення кількості календарних або відпрацьованих днів в розрахунковому періоді: випадки виключення днів із розрахунку.
3. Сукупний дохід для розрахунку середньої зарплати: виплати, які включаються і не включаються. Виплати, які включаються пропорційно. Зручна таблиця видів виплат для обчислення сукупного доходу. Коригування середнього заробітку у зв'язку з підвищенням зарплат. Приклади розрахунків.
4. Денна заробітна плата відряджених працівників для порівняння нарахувань із середнім заробітком: особливості розрахунку і порівняння. Приклади розрахунків.
5. Строки виплати відпускних. Коли і як виплатити відпускні, якщо виникла потреба надати відпустку працівнику «завтра»? Виплати відпускних за 3 дні: особливості розрахунку суми відпускних. Відповідальність за порушення строку виплати.
Модуль №7
Відповіді на запитання онлайн
| Дата: 9 грудня
| Тривалість уроку: 15:00-17:00


Екзаменаційний тест.

Формат навчання

Online-уроки
На уроках online лектор навчає конкретній темі,
а Ви задаєте питання
Запис уроків
Не змогли бути присутнім online, отримайте запис
Закрита група Facebook
Там Ви зможете обговорювати професійні питання з іншими учасниками курсу та ділитися своїми думками
Тест
Після уроків Ви проходите тест для перевірки знань
Домашнє завдання
Після кожного уроку Ви отримаєте практичне завдання
Сертифікат
В разі успішного проходження екзаменаційного тесту, Ви отримаєте Сертифікат про проходження курсу

Корисний бонусний пакет вартістю 120$

Відео-курс
по нарахуванню зарплати в 1С 8.3 Управління торговим підприємством (редакція 1.2)
10 довідників-таблиць
для нарахування зарплати
Авторська брошура
"Середня зарплата на прикладах"
Розрахунковий файл Excel
по нарахуванню зарплати і податків
15 прикладів
заповнення документів
10 прикладів
заповнення звітності по зарплаті
5 прикладів
локальних документів по зарплаті
50 роз'яснень держорганів
у свіжих листах та консультаціях

Авторський курс від Тетяни Мойсеєнко

Cтандарт
  • 1 доступ на всі 7 online-сесій курсу
  • Відповіді на запитання під час сесій
  • Доступ до занять в особистому кабінеті
  • Доступ до бонусного пакету вартістю 120$
  • Доступ до закритої групи на Facebook
  • Сертифікат про проходження курсу
5000
3950 грн
ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ
Груповий
  • Доступ до 3 пакетів "Стандарт"
14000
9450 грн
ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ
Реєстрація на пакет "Стандарт"
Авторський курс Тетяни Мойсеєнко по зарплаті
Реєстрація на пакет "Преміум"
Авторський курс Тетяни Мойсеєнко по зарплаті
Реєстрація на пакет "Груповий"
Авторський курс Тетяни Мойсеєнко по зарплаті