Авторський курс від тетяни мойсеєнко
КУРС
ПО ЗАРПЛАТІ
Потужний курс від експерта та практикуючого бухгалтера
Всього за 7 уроків Ви навчитесь вести зарплатний облік без помилок
▶ Ви зможете одразу застосувати знання на практиці завдяки додатковим матеріалам, серед яких відеокурс по нарахуванню зарплати в 1С

Авторський курс від тетяни мойсеєнко
КУРС ПО ЗАРПЛАТІ
Потужний курс від експерта та практикуючого бухгалтера
Всього за 7 уроків ви навчитесь вести зарплатний облік без помилок
▶ Ви зможете одразу застосувати знання на практиці завдяки додатковим матеріалам, серед яких відеокурс по нарахуванню зарплати в 1С


Переваги цього курсу

УНІКАЛЬНІСТЬ
КУРСУ


Ви отримаєте авторську програму, сформовану протягом багатьох років
1
ДОДАТКОВІ
БОНУСИ


Серед яких відеокурс
зарплати в 1С 8.3 УТП (редакція 1.2) та ще багато практичних матеріалів
2
ЦЕ НЕ ПРОСТО КУРС,
ЦЕ - ПРОФЕСІЯ


Після проходження курсу Ви станете Бухгалтером, який вміє правильно нараховувати зарплату
3
ВАШІ ЗНАННЯ ПІДТВЕРДЖЕНІ


По завершенні курсу Ви отримаєте іменний
Сертифікат, який підтверджує Ваші навики
4

Автор Курсу по Зарплаті

Тетяна Мойсеєнко

• Податковий консультант
Відомий практикуючий лектор
• Експерт з трудового права та оплати праці


Досягнення:

• Щоденне професійне консультування ТОП-10 компаній України
• Досвід лекторської роботи понад 15000 годин, в тому числі в online-семінарах, вебінарах, уроках для бухгалтерів і кадровиків


Програма курсу

Модуль №1
«Про складові зарплати, аванс і виплати звільненим»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

Програма уроку:

1. Первинні документи для нарахування заробітної плати. Правила заповнення Табеля обліку робочого часу.
2. Структура заробітної плати: основна, додаткова. Фонд оплати праці і його складова. Бухгалтерські проведення нарахування заробітної плати.
3. Аванс заробітної плати:
✓ строки виплати, випадки дотримання 16 днів між виплатами та відповідальність за порушення, документальне оформлення строків;
✓ розрахунок суми авансу: до нарахування, для виплати, податки. Приклади розрахунків. Практичні поради;
✓ чи може бути авансова виплата зарплати у фіксованому розмірі?
4. Зарплата за 0,5 ставки: як правильно нараховувати, поширені бухгалтерські помилки:
✓ випадки застосування, різновиди і варіанти «неповних ставок» - документальне оформлення;
✓ правильне і помилкове нарахування заробітної плати для працівників з «неповними ставками». Приклади розрахунків.
5. Розрахунки із звільненим (або померлим) працівником:
✓ строки розрахунку з працівником при звільнені та відповідальність за затримку виплат;
✓ нарахування і оподаткування середнього заробітку за дні затримки виплати «кінцевого розрахунку» звільненим працівникам;
✓ нарахування і оподаткування компенсації за затримку виплати «кінцевого розрахунку» (постанова КМУ № 159);
✓ виплати після звільнення: не допустимо! Але є виключення… Які виплати можна виплачувати після звільнення працівника?
✓ виплати померлого працівника родичам: заробітна плата і компенсація відпускних. Як документально оформити виплати родичам? Додаткові виплати родичам: допомога на поховання (різновиди, оподаткування, звітність).
Модуль №2
«Індексація, доплати. Помилки в зарплаті»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

Програма уроку:
1. Індексація заробітної плати (постанова КМУ № 1078):
✓ порядок нарахування, визначення базового місяця;
✓ коли виникає індексація? Розрахунок індексів індексації;
✓ правильне підвищення посадових окладів для уникнення в подальшому нарахування індексації;
✓ фіксована сума індексації: як розраховується.
2. Нарахування зарплати за роботу в надурочний час, у вихідні і святкові, неробочі дні. Приклади розрахунків.
3. Фонд додаткової заробітної плати: премії, винагороди, доплати:
✓ їх відмінності і документальне оформлення;
✓ розрахунок різних видів доплат;
✓ бухгалтерський облік нарахувань.
4. Сумісництво і суміщення: відмінності, нарахування і звітність:
✓ види сумісництва і суміщення, їх документальне оформлення, трудові гарантії;
✓ нарахування зарплати суміснику (внутрішнє і зовнішнє) та за суміщення.
5. Помилкові нарахування заробітної плати: випадки, документальне оформлення і способи виправлення.
Модуль №3
«ЄСВ-нарахування і звітність»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

Програма уроку:
1. ЄСВ-ставки, нарахування:
✓ ставки, максимальне обмеження для нарахування ЄСВ, строки сплати;
✓ доплата ЄСВ до мінімальної зарплати і випадки їх виникнення;
✓ особливості нарахування і сплати ЄСВ для перехідних виплат (відпускні, лікарняні, декретні).
2. Перелік видів доходів, на які нараховується і не нараховується ЄСВ (постанова КМУ № 1170).
3. Особливості нарахування ЄСВ на окремі види доходів (винагороди за договорами ЦПХ, лікарняні після звільнення).
4. Звітність з ЄСВ на прикладах заповнення, практичні кейси, поради щодо заповнення:
✓ таблиця 1 – заповнення реквізитів «шапки», рядки основної таблиці;
✓ таблиця 5 – випадки заповнення і подання (початкова, додаткова, скасовуюча). Пояснення щодо заповнення усіх колонок таблиці. Переведення працівників з посади на посаду на прикладах. Відпустки по догляду за дитиною та вагітності і пологам;
✓ таблиця 6 – пояснення щодо заповнення усіх колонок. Приклади заповнення у різних випадках нарахувань (зарплата, відпускні і компенсація відпускних, лікарняні, декретні, винагороди за договорами ЦПХ, доплата ЄСВ до мінімальної зарплати).
5. Помилилися у звіті з ЄСВ: способи виправлення і строки. Приклади виправлень у різних таблицях звіту.
Модуль №4
«ПДФО і військовий збір: нарахування і звітність»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

Програма уроку:
1. ПДФО-ставки, податкові соціальні пільги. Випадки надання і приклади розрахунку податку. Військовий збір: ставки і розрахунок.
2. Оподатковувані і неоподатковувані види доходів:
✓ їх види, перелік;
✓ обмеження у неоподатковуваних розмірах;
✓ оподаткування перевищення неоподатковуваних сум.
3. Допомоги працівникам і не працівникам, їх (не-)оподаткування:
✓ матеріальні допомоги для всіх, для окремих випадків: готівкові виплати;
✓ цільова допомога на лікування: тільки безготівковим перерахуванням;
✓ допомога на лікування та медичне обслуговування працівникам та членам їх сімей: готівкові компенсації вартості лікування. Необмежений розмір, вимоги до пакету документів;
✓ допомога на поховання: джерела виплати, неоподатковувані розміри, грошові та не грошові способи надання допомоги.
4. Додаткові блага: їх види, порядок обчислення ПДФО і військового збору. Застосування коефіцієнту за п. 164.5 Податкового кодексу України. Бухгалтерській облік нарахування «не грошових» доходів на прикладі «добровільного медичного страхування».
5. Заповнення звітності по формі 1ДФ: періодичність подання, ознаки доходів для ПДФО в таблиці 1.
Заповнення таблиці 2 по військовому збору. Приклади заповнення.
Модуль №5
«Лікарняні і декретні»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

Програма уроку:
1. Листок непрацездатності: умови подання, правильність заповнення реквізитів. Реєстр листків непрацездатності. Документальне оформлення Протоколу комісії з соціального страхування.
2. Розрахунок суми допомоги з тимчасової втрати працездатності і допомоги по вагітності та пологам:
✓ визначаємо розрахунковий період в різних випадках, в тому числі новоприйняті, з декретної відпустки, з невеликим відпрацьованим періодом;
✓ визначаємо кількість календарних днів в розрахунковому періоді та види поважних причин, які виключаються з розрахункового періоду;
✓ визначаємо сукупний дохід для розрахунку середньої зарплати: різні види доходів, які оподатковувались ЄСВ. Розрахунок середньої зарплати відповідно даним звіту з ЄСВ;
✓ середні і денні порівняння, середні і мінімальні порівняння;
✓ страховий стаж для лікарняних: рахуємо періодами. Якими документами треба керуватися у різних періодах для визначення стажу?
✓ приклади розрахунків. Бухгалтерські проведення нарахування допомоги.
3. Заповнення і подання Заявки на фінансування страхових виплат до Фонду соціального страхування. Строки і умови подання.
4. Зарахування коштів від Фонду соціального страхування на «цільовий» розрахунковий рахунок підприємства. Строки виплати лікарняних і декретних. Подання до Фонду соціального страхування Повідомлення про виплати застрахованим особам.
5. Розрахунок і сплата ПДФО, військового збору і ЄСВ, в тому числі у випадку затримки коштів від Фонду соціального страхування більше одного місяця.
Модуль №6
«Про відпускні, відрядження, службу в армії»
Модуль складається з відеоуроку, тесту для перевірки засвоєння матеріалу і домашнього завдання.

Програма уроку:
1. Визначення видів виплат по різним правилам обчислення середньої зарплати, види розрахункового періоду для розрахунку середньої зарплати різних виплат:
✓ відпускні і компенсація відпустки – з розрахунковим періодом 12 календарних місяців і менше;
✓ відрядження, служба в армії тощо – з розрахункового періоду 2 місяці і за фактично відпрацьований час;
✓ розрахунковий період в різних випадках (новоприйняті, з декретної відпустки, з невеликим відпрацьованим періодом).
2. Визначення кількості календарних або відпрацьованих днів в розрахунковому періоді: випадки виключення днів із розрахунку.
3. Сукупний дохід для розрахунку середньої зарплати: виплати, які включаються і не включаються. Виплати, які включаються пропорційно. Зручна таблиця видів виплат для обчислення сукупного доходу. Коригування середнього заробітку у зв'язку з підвищенням зарплат. Приклади розрахунків.
4. Денна заробітна плата відряджених працівників для порівняння нарахувань із середнім заробітком: особливості розрахунку і порівняння. Приклади розрахунків.
5. Строки виплати відпускних. Коли і як виплатити відпускні, якщо виникла потреба надати відпустку працівнику «завтра»? Виплати відпускних за 3 дні: особливості розрахунку суми відпускних. Відповідальність за порушення строку виплати.
Модуль №7
Відповіді на запитання
Екзаменаційний тест.

Формат навчання

Запис уроків
Ви одразу отримаєте доступ до всіх уроків курсу
Закрита група Facebook
Там Ви зможете обговорювати професійні питання з іншими учасниками курсу та ділитися своїми думками
Домашнє завдання і тест
Після кожного уроку Ви отримаєте практичне завдання і тест
Сертифікат
В разі успішного проходження екзаменаційного тесту, Ви отримаєте Сертифікат про проходження курсу

Авторський курс від Тетяни Мойсеєнко

БАЗОВИЙ
  • Доступ до занять в особистому кабінеті
  • Доступ до практичних завдань
  • Доступ до закритої групи на Facebook
  • Сертифікат про проходження курсу
5000
999 грн
ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ
Реєстрація на пакет "Базовий"
Авторський курс Тетяни Мойсеєнко по зарплаті